Verejné zbierky

ROK 2021

Celoročná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi, podpora detského mobilného hospicu 2020

18.09.2020 - 17.09.2021 - povolená Ministerstvom vnútra SR

registrové číslo zbierky: 000-2020-022491

Hrubý výnos zbierky 1658,36 eur

Stacionárna pokladnička 746,00 eur - Priame vklady na účet 912,36 eur

Náklady na zbierku  53,20 eur

Čistý výnos  1605,16 eur

Čistý výnos zo zbierky bol použitý na pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi a podporu detského mobilného hospicu

ROK 2020

Celoročná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi, podpora detského mobilného hospicu 2019

18.9.2019 - 17.9.2020 - povolená MV SR č. 000-2019-026281

Hrubý výnos zbierky: 2706,62 eur

Stacionárna pokladnička 2261,62 eur - Predaj predmetov 445,00 eur

Náklady na zbierku  42,90 eur

Čistý výnos zbierky:  2663,72 eur

Čistý výnos zo zbierky bol použitý na pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi a podporu detského mobilného hospicu

ROK 2019

Celoročná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi, podpora detského mobilného hospicu 2018

17.09.2018 - 17.09.2019 - povolená MV SR č. 000-2018-024875

Hrubý výnos zbierky  1375,59 eur: Stacionárna pokladnička 1359,89 eur - Priame vklady na účet 15,70 eur

Náklady na zbierku  67,10 eur

Čistý výnos  1308,49 eur

Čistý výnos zo zbierky bol použitý na pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi a podporu detského mobilného hospicu

ROK 2018

Zbierka Celoročná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi, podpora detského mobilného hospicu 2017

1.9.2017 - 28.8.2018 - povolená MV SR č. 000-2017-029095

Hrubý výnos zbierky  3014,95 eur: Stacionárna pokladnička 3007,16 eur - Priame vklady na účet 7,79 eur

Náklady na zbierku  42,89 eur

Čistý výnos  2972,06 eur

Čistý výnos zo zbierky bol použitý na pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi a podporu detského mobilného hospicu 

ROK 2017

Zbierka Celoročná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi, podpora detského mobilného hospicu 2016

október 2016 - august 2017 - povolená MV SR č. 000-2016-028281

Hrubý výnos zbierky  6647,71 eur: DMS 733,44 eur - Predaj vstupeniek 4031,45 eur - Stacionárna pokladnička 1882,68 eur

Kreditný úrok  0,14 eur

Náklady na zbierku  44,91 eur

Čistý výnos  6602,80 eur

Čistý výnos zo zbierky bol použitý na pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi a podporu detského mobilného hospicu

ROK 2016

Zbierka Celoročná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi, podpora detského mobilného hospicu 

november 2015 - september 2016 - povolená MV SR č. 000-2015-026389

Hrubý výnos zbierky  4021,98 eur: DMS 1006,08 eur - Predaj vstupeniek 719,91 eur - Predaj predmetov 2140,14 eur - Stacionárna pokladnička 155,85 eur

Kreditný úrok  0,11 eur

Náklady na zbierku   44,90 eur

Čistý výnos  3977,19 eur

Čistý výnos zo zbierky bol použitý na pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi a podporu detského mobilného hospicu 

 

ROK 2021

Celoročná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi, podpora detského mobilného hospicu 2020

18.09.2020 - 17.09.2021 - povolená Ministerstvom vnútra SR

registrové číslo zbierky: 000-2020-022491

Hrubý výnos zbierky 1658,36 eur

Stacionárna pokladnička 746,00 eur - Priame vklady na účet 912,36 eur

Náklady na zbierku  53,20 eur

Čistý výnos  1605,16 eur

Čistý výnos zo zbierky bol použitý na pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi a podporu detského mobilného hospicu

ROK 2020

Celoročná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi, podpora detského mobilného hospicu 2019

18.9.2019 - 17.9.2020 - povolená MV SR č. 000-2019-026281

Hrubý výnos zbierky: 2706,62 eur

Stacionárna pokladnička 2261,62 eur - Predaj predmetov 445,00 eur

Náklady na zbierku  42,90 eur

Čistý výnos zbierky:  2663,72 eur

Čistý výnos zo zbierky bol použitý na pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi a podporu detského mobilného hospicu

ROK 2019

Celoročná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi, podpora detského mobilného hospicu 2018

17.09.2018 - 17.09.2019 - povolená MV SR č. 000-2018-024875

Hrubý výnos zbierky  1375,59 eur: Stacionárna pokladnička 1359,89 eur - Priame vklady na účet 15,70 eur

Náklady na zbierku  67,10 eur

Čistý výnos  1308,49 eur

Čistý výnos zo zbierky bol použitý na pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi a podporu detského mobilného hospicu

ROK 2018

Zbierka Celoročná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi, podpora detského mobilného hospicu 2017

1.9.2017 - 28.8.2018 - povolená MV SR č. 000-2017-029095

Hrubý výnos zbierky  3014,95 eur: Stacionárna pokladnička 3007,16 eur - Priame vklady na účet 7,79 eur

Náklady na zbierku  42,89 eur

Čistý výnos  2972,06 eur

Čistý výnos zo zbierky bol použitý na pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi a podporu detského mobilného hospicu 

ROK 2017

Zbierka Celoročná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi, podpora detského mobilného hospicu 2016

október 2016 - august 2017 - povolená MV SR č. 000-2016-028281

Hrubý výnos zbierky  6647,71 eur: DMS 733,44 eur - Predaj vstupeniek 4031,45 eur - Stacionárna pokladnička 1882,68 eur

Kreditný úrok  0,14 eur

Náklady na zbierku  44,91 eur

Čistý výnos  6602,80 eur

Čistý výnos zo zbierky bol použitý na pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi a podporu detského mobilného hospicu

ROK 2016

Zbierka Celoročná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi, podpora detského mobilného hospicu 

november 2015 - september 2016 - povolená MV SR č. 000-2015-026389

Hrubý výnos zbierky  4021,98 eur: DMS 1006,08 eur - Predaj vstupeniek 719,91 eur - Predaj predmetov 2140,14 eur - Stacionárna pokladnička 155,85 eur

Kreditný úrok  0,11 eur

Náklady na zbierku   44,90 eur

Čistý výnos  3977,19 eur

Čistý výnos zo zbierky bol použitý na pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi a podporu detského mobilného hospicu 

 

ROK 2015

Zbierka na akcii 3. ročník súťaže v skladaní puzzle 3.október 2015 - povolená Okresným úradom Košice č. 801-2015-036262

Hrubý výnos zbierky  565,60 eur  

Náklady zbierky  7,80 eur

Čistý výnos zbierky  557,80 eur 

Čistý výnos zo zbierky bol použitý v priebehu roka 2015 na pomoc a podporu rodín s onkologicky chorými deťmi

Zbierka Darcovská SMS november 2014 - júl 2015 - povolená MV SR č. 000-2014-022725

Hrubý výnos zbierky  1764,48 eur

Kreditný úrok  0,10 eur

Náklady zbierky  39,00 eur

Čistý výnos zbierky  1 725,62 eur 

Čistý výnos zo zbierky bol použitý v priebehu roka 2015 na pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi a podporu detského mobilného hospicu

Zbierka GRACE pre Svetielko Pomoci, Prešov, 29.5.2015 - povolená Okresným úradom Prešov č. 705-2015-026506

Hrubý výnos zbierky  241,12 eur  

Náklady zbierky  0,00 eur

Čistý výnos zbierky  241,12 eur 

Čistý výnos zo zbierky bol použitý v priebehu roka 2015 na pomoc a podporu rodín s onkologicky chorými deťmi

ROK 2014

Zbierka Vianočná burza Hand-Made výrobkov 6.12.2014 - 19.12.2014 - povolená Okresným úradom Prešov č. 705-2014-040880

Hrubý výnos zbierky 2154,51 eur

Náklady zbierky  3,90 eur

Čistý výnos zbierky: 2150,61 eur 

Čistý výnos zo zbierky bol použitý v priebehu roka 2015 na pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi a podporu  detského mobilného hospicu

Zbierka na akcii 2. ročník súťaže v skladaní puzzle 4.október 2014 - povolená Okresným úradom Košice č. 801-2014-035794

Hrubý výnos zbierky  441,91eur  

Kreditný úrok  0,01 eur

Náklady zbierky 7,80 eur 

Čistý výnos zbierky  434,12 eur 

Čistý výnos zo zbierky bol použitý v priebehu roka 2015 na pomoc a podporu pacientov detského mobilného hospicu

Zbierka Svetielko Pomoci  január - júl 2014 - povolená MV SR č. SVS-OVS3-2013/032862

Hrubý výnos zbierky  603,00 eur  

Náklady zbierky  35,10 eur 

Čistý výnos zbierky  567,90 eur 

Čistý výnos zo zbierky bol použitý v priebehu roka 2014 a 2015 na pomoc a podporu pacientov detského mobilného hospicu

ROK 2013

Zbierka SHR a TESCO, Hypermarket Tesco Jazero Košice, november - december 2013

hrubý výnos zbierky 1070,21 eur  

náklady  0,00 eur 

čistý výnos zbierky  1070,21 eur 

Čistý výnos zo zbierky bol použitý v priebehu roka 2014  na podporu prvého detského mobilného hospicu na východnom Slovensku

Zbierka Darcovská SMS, september - december 2013 

hrubý výnos zbierky 535,68 eur    

náklady  0,00 eur 

čistý výnos zbierky  535,68 eur 

Čistý výnos zo zbierky bol použitý v priebehu roka 2014 na priamu finančnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi z Prešovského kraja    

Zbierka Svetielko Pomoci 20.6.2013 - 31.12.2013  

povolená MV SR č. SVS-OVVS-2013/014453

hrubý výnos zbierky 2720,81 eur     

náklady  32,98 eur   

čistý výnos zbierky  2687,83 eur 

Čistý výnos zo zbierky bol použitý do 30.4.2014 na verejnoprospešný účel pomoci rodinám s onkologicky chorými deťmi – komplexnú a celoročnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi a podporu detského mobilného hospicu

Zbierka GRACE pre Svetielko Pomoci, Prešov, 3.5.2013

hrubý výnos zbierky 298,73 eur     

náklady  0,00 eur   

čistý výnos zbierky  298,73 eur 

Čistý výnos zo zbierky bol použitý v priebehu roka 2013 na pomoc a podporu rodín s onkologicky chorými deťmi z Prešovského kraja          

ROK 2012

Zbierka Motoservis Stanislav Andraščík Prešov, 1.1.2012 - 30.4.2012    

hrubý výnos zbierky 622,57  eur    

náklady  0,00 eur   

čistý výnos zbierky  622,57 eur 

Čistý výnos zo zbierky bol použitý v priebehu roka 2012 na pomoc a podporu rodín s onkologicky chorými deťmi z Prešovského kraja 

Zbierka Darcovská SMS, september - december 2012   

hrubý výnos zbierky  861,12 eur    

náklady  0,00 eur   

čistý výnos zbierky  861,12 eur       

Čistý výnos zo zbierky bol použitý do 31.12.2013 na podporu prvého detského mobilného hospicu na východnom Slovensku

Zbierka SHR a TESCO, Hypermarket Tesco Jazero Košice, november - december 2012

hrubý výnos zbierky 1681,10 eur 

náklady  0,00 eur 

čistý výnos zbierky  1681,10 eur   

Čistý výnos zo zbierky bol použitý do 31.10.2013 na podporu prvého detského mobilného hospicu na východnom Slovensku       

ROK 2011                                                                                                                                     

Zbierka SHR a TESCO, Hypermarket Tesco Trolejbusová ul. Košice, február - marec 2011

hrubý výnos zbierky  2129,74 eur 

náklady  33,43 eur 

čistý výnos zbierky  2096,31 eur    

Čistý výnos zo zbierky bol použitý v priebehu roka 2011 na pomoc a podporu rodín s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja

Zbierka Darcovská SMS, september - december 2011   

hrubý výnos zbierky  888,96 eur    

náklady  0,00 eur  

čistý výnos zbierky  888,96 eur 

Čistý výnos zo zbierky bol použitý v priebehu roka 2012 na pomoc a podporu rodín s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja

Zbierka SHR a TESCO, Hypermarket Tesco Trolejbusová ul.a Hypermarket Tesco Jazero Košice, november - december 2011                

hrubý výnos zbierky  4874,21 eur 

náklady  0,00 eur   

čistý výnos zbierky  4874,21 eur    

Čistý výnos zo zbierky bol použitý v priebehu roka 2012 na pomoc a podporu rodín s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja

Zbierka Salón Image4You, 18.11.2011 - 31.1.2012

hrubý výnos zbierky 20,61 eur 

náklady  0,00 eur 

čistý výnos zbierky  20,61 eur 

Čistý výnos zo zbierky bol použitý v priebehu roka 2012 na pomoc a podporu rodín s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja             

ROK 2010

Zbierka SHR a TESCO, Hypermarket Tesco sídl. Nad Jazerom Košice, november - december 2010

hrubý výnos zbierky  3646,62 eur                

náklady  190,49 eur              

čistý výnos zbierky  3456,13 eur    

Čistý výnos zo zbierky bol použitý v apríli 2011 na prvé stretnutie rodičov z Košického a Prešovského kraja, ktorí stratili svoje dieťa v dôsledku onkologického ochorenia 

ROK 2009

Zbierka na koncerte Slniečka z onkológie, marec 2009, Bratislava          

hrubý výnos zbierky  168,70 eur 

náklady  0,00 eur   

čistý výnos zbierky 168,70 eur  

Čistý výnos zo zbierky bol použitý v priebehu roka 2009 na individuálnu finančnú podporu rodín s onkologicky chorými deťmi

Zbierka na akcii Pestré mestečko neziskových organizácií, jún 2009, Košice OC Optima

hrubý výnos zbierky  137,22 eur    

náklady  0,00 eur                    

čistý výnos zbierky  137,22 eur        

Čistý výnos zo zbierky bol použitý v priebehu roka 2009 na nákup materiálu pre tvorivé dielne na Oddelení detskej onkológie a hematológie DFN Košice

Zbierka SHR a TESCO, Hypermarket Tesco sídl. Nad Jazerom Košice a Obchodný dom Tesco Hlavná ul. Košice, november - december 2009                

hrubý výnos zbierky  2845,10 eur                 

náklady  230,15 eur              

čistý výnos zbierky  2614,95 eur  

Čistý výnos zo zbierky bol použitý v priebehu roka 2010 na zakúpenie špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN Košice  a na individuálnu finančnú podporu rodín s onkologicky chorými deťmi      

ROK 2007

Zbierka Košice, Hlavná ul. december 2007

hrubý výnos zbierky 1391,50 Sk

náklady 138,50 Sk

čistý výnos zbierky 1253,00 Sk 

Čistý výnos zo zbierky bol použitý v priebehu roka 2008 na individuálnu finančnú podporu rodín s onkologicky chorými deťmi

Zbierka Darcovská SMS, október - december 2007

hrubý výnos zbierky 13655,81 Sk

náklady 0,00 Sk

čistý výnos zbierky 13655,81 Sk

Čistý výnos zo zbierky bol použitý v priebehu roka 2008 na individuálnu finančnú podporu rodín s onkologicky chorými deťmi

 

Kontakt

  • ADRESA: Pražská 541/8, 040 11 Košice - Západ
  • + 421 903 821 676

Čo robíme

Podporujeme deti s onkologickými a hematologickými chorobami                          Staráme sa o deti v terminálnom štádiu života  Venujeme sa rodinám po strate dieťaťa            Pôsobíme v regióne Košického a Prešovského kraji                                                            Vznikli sme na základe osobnej skúsenosti s onkologickým ochorením dieťaťa

Podporte nás

Dnes 2 | Včera 18 | Tento týždeň 42 | Tento mesiac 634 | Spolu 386460