Projekty a granty
Banner NASE AKTIVITY
  Vďaka našim parterom sme realizovali / realizujeme rôzne projekty z grantových programov
 

Liga proti rakovine SR

ROK 2018 - Finančná podpora projektov: Revitalizácia a humanizácia priestorov pre poskytovanie psychologického poradenstva a Podpory rodín po strate dieťaťa vo výške 5 000 EUR

ROK 2017 - Finančná podpora projektu Detský mobilný hospic vo výške 5 000 EUR

ROK 2016 - Finančná podpora na zakúpenie automobilu na prepravu detských onkologických pacientov vo výške 5 000 EUR

ROK 2015 - Finančná podpora na prípravu informačných publikácií pre rodičov onkologicky chorých detí vo výške 4 700 EUR

ROK 2014 - Finančná podpora na prípravu informačných publikácií pre rodičov onkologicky chorých detí vo výške 5 000 EUR

ROK 2013 - Finančná podpora na prípravu informačných publikácií pre rodičov onkologicky chorých detí vo výške 5 000 EUR                                                        

ROK 2012 - Finančná podpora na realizáciu projektu prvého detského mobilného hospicu na východe Slovenska vo výške 20 000 EUR

ROK 2011 - Finančná podpora na zakúpenie automobilu prepravy detských onkologických pacientov vo výške 16 000 EUR

ROK 2010 - Finančná podpora pobytu pre rodiny s deťmi v liečbe alebo po liečbe vo výške 1 500 EUR

Nadácia Kvapka nádeje

Rok 2017 - Finančná podpora účastí detí na detských onkologických hrách Wroclaw, vo výške 1 647 EUR

ROK 2016 - Finančná podpora účastí detí na detských onkologických hrách Wroclaw, vo výške 1 464 EUR

ROK 2015 - Finančná podpora účastí detí na detských onkologických hrách Wroclaw, vo výške 800 EUR

ROK 2014 - Finančná podpora účastí detí na detských onkologických hrách Wroclaw, vo výške 800 EUR

Nadačný fond Slovanet pri nadácii Centra pre filantropiu

ROK 2018 - Projekt Terapeutické stretnutia rodín po strate dieťaťa vo výške 1 200 EUR

ROK 2017 - Projekt Odborná sociálna pomoc onkologicky chorým deťom a ich rodinám vo výške 1 200 EUR

ROK 2016 - Projekt Podpora detského mobilného hospicu vo výške 1 200 EUR

ROK 2015 - Projekt Zlepšovanie starostlivosti o deti v terminálnom štádiu života a podporné služby pre ich rodičov a súrodencov vo výške 1 200 EUR

Nadácia Tatra banky 

ROK 2018 - Zamestnanecký program Dobré srdce - Projekt Revitalizácia náhradného domova pre rodičov a deti vo výške 825 EUR. Zakúpenie zariadenia do bytu pre rodičov.

ROK 2017 - Zamestnanecký program Dobré srdce - Projekt Psychosociálna pomoc pre onkologicky choré deti vo výške 1 000 EUR

ROK 2015 - Zamestnanecký program Dobré srdce - Projekt Zlepšenie psychologickej starostlivosti o detského onkologického pacienta vo výške 625 EUR. Zakúpenie psychodiagnostickej pomôcky.

ROK 2014 - Zamestnanecký program Dobré srdce - Projekt Zlepšenie materiálneho vybavenia detského mobilného hospicu vo výške 1 000 EUR. Zakúpenie kyslíkového koncentrátora pre deti v domácej starostlivosti.

Nadácia pre deti Slovenska

ROK 2015 - Grantový program Hodina deťom, finančná podpora 5 900 EUR. Zlepšenie poskytovania služieb detského mobilného hospicu.

ROK 2014 - Grantový program Dôvera, finančná podpora 1 000 EUR. Zvýšenie kvality poskytovania psychologickej starostlivosti deťom s onkologickým ochorením a ich súrodencom, ktorí sú často hlboko zasiahnutí ťažkou chorobou svojho brata alebo sestry - zakúpenie psychodiagnostickej pomôcky Scénotest. 

Karpatská nadácia a U.S. STEEL Košice

ROK 2011 - Projekt Svetielko pomoci Vám vždy ukáže cestu, finančná podpora 2 350 EUR
ROK 2009 - Účasť na projekte Pestré mestečko neziskových organizácií, finančná podpora 166 EUR

Nadácia Orange

ROK 2018 - Finančná podpora projektov: Prepravná služba, Detský mobilný hospic, Starostlivosť o rodiny po strate dieťaťa, Materiálna pomoc pre rodiny s detským onkologickým pacientom vo výške 5 000 EUR

Nadácia EPH

ROK 2017 - Finančná podpora na Zlepšenie vybavenia detského mobilného hospicu vo výške 7 000 EUR

Nadácia ESET 

ROK 2016 - Finančná podpora na zakúpenie automobilu prepravy detských onkologických pacientov vo výške 5 000 EUR

GETRAG FORD Transmission

ROK 2016 - Grantový program Getrag pre región, spravovaný Karpatskou nadáciou, finančná podpora 4 000 EUR. Zlepšenie psychickej a fyzickej pohody rodín po strate dieťaťa v dôsledku onkologického ochorenia.

T-Systems Slovakia s.r.o.

ROK 2016 - Grantový program T-Systems Slovakia s.r.o., spravovaný Karpatskou nadáciou, finančná podpora 2 064,35 EUR. Finančná podpora prepravy detských onkologických pacientov.

Teva Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o.

ROK 2016 - Finančná podpora na prevádzkové náklady detského mobilného hospicu v výške 1 514,70 EUR 

Nadácia Krištáľové krídlo

ROK 2015 - Finančná podpora detského mobilného hospicu vo výške 5 000 EUR

Prvá stavebná sporiteľňa a.s.

ROK 2015 - Finančná podpora detského mobilného hospicu vo výške 2 000 EUR

Komunitná nadácia Bardejov

ROK 2012 - Prvý detský mobilný hospic na východe Slovenska, finančná podpora 2 500 EUR. Projekt bol podporený z Nadačného fondu RWE GAS Slovensko v spolupráci s Asociáciou komunitných nadácií Slovenska a Komunitnou nadáciou Bardejov

Srdce pre deti denníka Nový Čas a Nadácie Pontis

ROK 2012 - Od 1.11.2012  do 31.5.2013 sme realizovali projekt Pomáhame tam, kde je to potrebné, ktorý podporil Charitatívny program denníka Nový Čas a Nadácie Pontis Srdce pre deti. Finančné prostriedky vo výške 29 540 EUR pochádzajú z charitatívneho programu Srdce pre deti denníka Nový Čas a Nadácie Pontis. Suma bola použitá na aktivity prvého detského mobilného hospicu na východnom Slovensku a na podporu rodín s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja. Z grantu sme zakúpili prístroje, lieky a zdravotnícky materiál pre detský mobilný hospic, realizovať návštevy v rodinách s onkologicky chorými deťmi a jarný prázdninový pobyty pre rodiny s deťmi v liečbe a po liečbe. Projektom tiež zabezpečíme sociálneho pracovníka a psychológa, ktorí budú pomáhať rodinám s chorými deťmi preklenúť ťažké obdobie.

Mesto Košice

ROK 2012 - Finančná podpora z výťažku Primátorského punču 2011 na realizáciu projektu individuálnej prepravy detských onkologických pacientov vo výške 6 550,32 EUR

Nadácia Pontis a zamestnanecký projekt ČSOB FS

ROK 2012 - Od 1.12.2012 do 31.5.2013 sme realizovali projekt individuálne prepravy onkologicky chorých detí v rámci Košického a Prešovského kraja. Suma vo výške 3 000 EUR  bola použitá na úhradu nákladov spojených s prepravou. Projektom sme zlepšili a skvalitnili cestovanie chorých detí za liečbou.

Karpatská nadácia a U.S. STEEL Košice

ROK 2011 - Projekt Svetielko pomoci Vám vždy ukáže cestu, rok 2011, finančná podpora 2 350 EUR
ROK 2009 - Účasť na projekte Pestré mestečko neziskových organizácií, jún 2009, finančná podpora 166 EUR

Komunitná nadácia Veľký Šariš

ROK 2010 - Projekt Opäť v prírode, pobyt pre rodiny s deťmi v liečbe alebo po liečbe, finančná podpora 4 740 EUR

Nadácia Intenda a Slovak Telekom

ROK 2009 - Projekt " Poď sa so mnou učiť a hrať, som Tvoj nový kamarát ... ",  finančná podpora 3 452 EUR

 

Share

Kontaktujte nás

  • ADRESA: Pražská 8, 040 11 Košice
  • + 421 903 821 676

Podporte nás

O nás

  1. Vznikli sme na základe osobnej skúsenosti s detským onkologickým ochorením
  2. Pomáhame onkologicky chorým deťom z Košického a Prešovského kraja a ich rodinám 
  3. Pomáhame rodinám s deťmi v terminálnom štádiu choroby
  4. Pomáhame rodinám po strate dieťaťa

Dnes 19 | Včera 28 | Tento týždeň 19 | Tento mesiac 866 | Spolu 346280