Projekty a granty
Banner NASE AKTIVITY
 
 
  Vďaka našim parterom sme realizovali / realizujeme rôzne projekty z grantových programov
 

Liga proti rakovine SR

Rok 2017 - Finančná podpora projektu Detský mobilný hospic vo výške 5 000 EUR

Finančná podpora na zakúpenie automobilu na prepravu detských onkologických pacientov vo výške 5 000 EUR, rok 2016

Finančná podpora na prípravu informačných publikácií pre rodičov onkologicky chorých detí vo výške 4 700 EUR, rok 2015 

Finančná podpora na prípravu informačných publikácií pre rodičov onkologicky chorých detí vo výške 5 000 EUR, rok 2014 

Finančná podpora na prípravu informačných publikácií pre rodičov onkologicky chorých detí vo výške 5 000 EUR, rok 2013                                                                

Finančná podpora na realizáciu projektu prvého detského mobilného hospicu na východe Slovenska vo výške 20 000 EUR, rok 2012

Finančná podpora na zakúpenie automobilu prepravy detských onkologických pacientov vo výške 16 000 EUR, rok 2011

Finančná podpora pobytu pre rodiny s deťmi v liečbe alebo po liečbe vo výške 1 500 EUR, rok 2010

Nadácia EPH

ROK 2017 - Finančná podpora na Zlepšenie vybavenia detského mobilného hospicu vo výške 7 000 EUR

Nadácia ESET 

Finančná podpora na zakúpenie automobilu prepravy detských onkologických pacientov vo výške 5 000 EUR, júl 2016 

Teva Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o.

Finančná podpora na prevádzkové náklady detského mobilného hospicu v výške 1 514,70 EUR , júl 2016

GETRAG FORD Transmission

Grantový program Getrag pre región, spravovaný Karpatskou nadáciou, apríl 2016, finančná podpora 4 000 EUR. Zlepšenie psychickej a fyzickej pohody rodín po strate dieťaťa v dôsledku onkologického ochorenia.

T-Systems Slovakia s.r.o.

Grantový program T-Systems Slovakia s.r.o., spravovaný Karpatskou nadáciou, apríl 2016, finančná podpora 2 064,35 EUR. Finančná podpora prepravy detských onkologických pacientov.

Prvá stavebná sporiteľňa a.s.

Finančná podpora detského mobilného hospicu vo výške 2 000 EUR, august 2015

Nadácia Krištáľové krídlo

Finančná podpora detského mobilného hospicu vo výške 5 000 EUR, júl 2015

Nadácia Kvapka nádeje

Rok 2017 - Finančná podpora účastí detí na detských onkologických hrách Wroclaw, vo výške 1 647 EUR

Finančná podpora účastí detí na detských onkologických hrách Wroclaw, vo výške 1 464 eur, jún 2016

Finančná podpora účastí detí na detských onkologických hrách Wroclaw, vo výške 800 eur, jún 2015

Finančná podpora účastí detí na detských onkologických hrách Wroclaw, vo výške 800 eur, jún 2014

Nadačný fond Slovanet pri nadácii Centra pre filantropiu

Rok 2017 - Projekt odbornej sociálnej pomoci onkologicky chorým deťom a ich rodinám vo výške 1 200 EUR

Grantový program podpory neziskových organizácií, rok 2016, finančná podpora 1 200 EUR. Podpora detského mobilného hospicu.

Grantový program Podpory neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám v ich domácom prostredí, rok 2015, finančná podpora 1 200 EUR. Zlepšovanie starostlivosti o deti v terminálnom štádiu života a podporné služby pre ich rodičov a súrodencov

Nadácia pre deti Slovenska

Grantový program Hodina deťom, rok 2015, finančná podpora 5 900 EUR. Zlepšenie poskytovania služieb detského mobilného hospicu.

Grantový program Dôvera, rok 2014, finančná podpora 1 000 EUR. Zvýšenie kvality poskytovania psychologickej starostlivosti deťom s onkologickým ochorením a ich súrodencom, ktorí sú často hlboko zasiahnutí ťažkou chorobou svojho brata alebo sestry - zakúpenie psychodiagnostickej pomôcky Scénotest. 

Nadácia Tatra banky

ROK 2017 - Projekt psychosociálnej pomoci pre onkologicky choré deti vo výške 1 000 EUR

Zamestnanecký program Dobré srdce, rok 2015, finančná podpora 625 EUR. V rámci projektu zlepšujeme psychologickú starostlivosť o detského onkologického pacienta s pomocou testu WISC III - inteligenčná škála pre deti od 6-17 rokov

Zamestnanecký program Dobré srdce, rok 2014, finančná podpora 1 000 EUR. V rámci projektu sme zabezpečili ďalší kyslíkový koncentrátor pre potreby pacientov v terminálnom štádiu v domácej hospicovej starostlivosti.

Komunitná nadácia Bardejov

Prvý detský mobilný hospic na východe Slovenska, rok 2012, finančná podpora 2 500 EUR. Projekt bol podporený z Nadačného fondu RWE GAS Slovensko v spolupráci s Asociáciou komunitných nadácií Slovenska a Komunitnou nadáciou Bardejov

Srdce pre deti denníka Nový Čas a Nadácie Pontis

Od 1.11.2012  do 31.5.2013 sme realizovali projekt Pomáhame tam, kde je to potrebné, ktorý podporil Charitatívny program denníka Nový Čas a Nadácie Pontis Srdce pre deti. Finančné prostriedky vo výške 29 540 EUR pochádzajú z charitatívneho programu Srdce pre deti denníka Nový Čas a Nadácie Pontis. Suma bola použitá na aktivity prvého detského mobilného hospicu na východnom Slovensku a na podporu rodín s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja. Z grantu sme zakúpili prístroje, lieky a zdravotnícky materiál pre detský mobilný hospic, realizovať návštevy v rodinách s onkologicky chorými deťmi a jarný prázdninový pobyty pre rodiny s deťmi v liečbe a po liečbe. Projektom tiež zabezpečíme sociálneho pracovníka a psychológa, ktorí budú pomáhať rodinám s chorými deťmi preklenúť ťažké obdobie.

Nadácia Pontis a zamestnanecký projekt ČSOB FS

Od 1.12.2012 do 31.5.2013 sme realizovali projekt individuálne prepravy onkologicky chorých detí v rámci Košického a Prešovského kraja. Suma vo výške 3 000 EUR  bola použitá na úhradu nákladov spojených s prepravou. Projektom sme zlepšili a skvalitnili cestovanie chorých detí za liečbou.

Mesto Košice

Finančná podpora z výťažku Primátorského punču 2011 na realizáciu projektu individuálnej prepravy detských onkologických pacientov vo výške 6 550,32 EUR, január 2012

Karpatská nadácia a U.S. STEEL Košice

Projekt Svetielko pomoci Vám vždy ukáže cestu, rok 2011, finančná podpora 2 350 EUR
Účasť na projekte Pestré mestečko neziskových organizácií, jún 2009, finančná podpora 166 EUR

Komunitná nadácia Veľký Šariš

Projekt Opäť v prírode, pobyt pre rodiny s deťmi v liečbe alebo po liečbe, apríl 2010, finančná podpora 4 740 EUR

Nadácia Intenda a Slovak Telekom

Projekt " Poď sa so mnou učiť a hrať, som Tvoj nový kamarát ... ", júl-október 2009, finančná podpora 3 452 EUR

 

Share

Kontaktujte nás

  • ADRESA: Pražská 8, 040 11 Košice
  • + 421 903 821 676

Podporte nás

O nás

  1. Vznikli sme na základe osobnej skúsenosti s detským onkologickým ochorením
  2. Pomáhame onkologicky chorým deťom z Košického a Prešovského kraja a ich rodinám 
  3. Pomáhame rodinám s deťmi v terminálnom štádiu choroby
  4. Pomáhame rodinám po strate dieťaťa

Dnes 0 | Včera 83 | Tento týždeň 666 | Tento mesiac 2033 | Spolu 328619