NAŠI DARCOVIA
Banner O NAS

Naše poďakovanie patrí rodičom, ktorí nám pomohli a pomáhajú 

 • p.Bartková, p.Bartko Košice - spolupráca pri zbierke na akcii Hravenisko, spolupráca pri realizácii projektov, aktívne získavanie darcov 2%
 • p.Demjančík, Trebišov - aktívne získavanie darcov 2%
 • p.Urbanová - aktívne získavanie finančných darov a darcov 2%
 • p.Surová, Nitra - spolupráca pri realizácii projektov
 • p.Šimko, Košice - darovanie počítača do náhradného domova pre rodičov a deti, spolupráca pri realizácii projektov, fotografické práce, pomoc a poradenstvo pri inštalácii počítačov v našej organizácii, finančný dar, pomoc pri opravách v náhradnom domove pre rodičov a deti, aktívne získavanie darcov 2%
 • p.Balážiková, Košice - pomoc pri organizovaní dobrovoľníckych aktivít, pomoc pri realizácii projektov a zbierok, pomoc pri výbere lavičiek pre rodičov na ARO DFN Košice, finančný dar 2x, pomoc pri preklade textov informačných publikácií, aktívne získavanie darcov 2%
 • p.Karľa, Snina - pomoc pri výbere klimatizácie do náhradného domova pre rodičov a deti
 • p. Lacko, Košice - darovanie kobercov do náhradného domova pre rodičov a deti
 • p.Brillová, Prešov - pomoc a konzultácie pri vedení ekonomickej agendy, pomoc pri získavaní sponzorov

Naše poďakovanie patrí zamestnancom firiem, ktorí nás pravidelne podporujú venovaním 2% z daní

U.S.Steel s.r.o Košice, divízny závod Energetika, U.S.Steel s.r.o Košice, divízny závod Vysoké pece, Vojenský útvar Trebišov, Tatrabanka a.s., Datart International a.s., Focus optika a.s., Ministerstvo zahraničných vecí SR, Falck záchranná a.s., Košice, Záchranná služba Košice, Železničná nemocnica Košice, T-Systems Košice

      ... a všetkým ostatným zamestnancom firiem z celého Slovenska, ktorí sa rozhodli podporiť nás venovaním 2% z daní

 Naše poďakovanie patrí firmám a združeniam 

Liga proti rakovine SR, Nadácia Eset, Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Teva Pharmaceuticals, Nadácia Tatrabanky, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Kvapka nádeje, Nadácia Krištáľové krídlo, Nadačný fond Slovanet pri nadácii Centra pre filantropiu, Nadácia pre deti Slovenska, Poisťovňa Dôvera, Nadácia Pontis, Denník Nový čas a Srdce pre deti, Komunitná nadácia Bardejov, RWE GAS Slovensko, Centrum pre filantropiu, Dobrákrajina.sk, Darujme.sk, Darca.sk, Ďakujeme.sk, ĽudiaĽudom.sk, Mesto Košice, Karpatská nadácia, U.S.Steel Košice, Komunitná nadácia Veľký Šariš, Pivovary Šariš, Nadácia Intenda, Slovak Telekom, Skanska a.s., Resonance spol. s r.o., Kros a.s., Billa spol.s.r.o., Retail Value Stores, a.s. - Carrefour Slovensko, Detská organizácia Frigo Košice, Tramtária Slovakia s.r.o., Obchodné centrum Optima Košice, Dobrovoľný hasičský zbor Zuberec, Slovnaft a.s., Z&N s.r.o., Rímsko-katolický farský úrad Parchovany, Farnosť Svätých košických mučeníkov, Misijné spoločenstvo Košice Jazero, Autoservis Prešov, Grécko-katolícky farský úrad Dvorianky, Grécko-katolícky farský úrad Milhostov, Grécko-katolícky farský úrad Hriadky, Grécko-katolícky farský úrad Vojčice, Rímsko-katolícky farský úrad Parchovany, Základná škola ul. SNP 1, Humenné, Základná škola Park Angelinum Košice, Základná škola Raslavice, Espria Health Club Bratislava

 Naše poďakovanie patrí pravidelným aj nepravidelným darcom

Róbert Koci, Lenka Selveková, Lukáš B., Lukáš Havrilla, Richard Hollý, Dušan Jakubčák, rodina Míkova, rodina Balážikova, Ondrej Jenčík, Miloš Guzi, Jozef Fila, Ing.Miriam Procklová, Gertrúda Kubisová, Miroslav Balint, Jakub Minárik, Alexandra Sarwari, Mária Hunčíková, Lucie Vašková, Peter Haragaľ, Peter Uličný, Martin Leškanič, Jakub Varga, Vladimír Balala, Gabriela Bartková, Ing. Zuzana Maximová, Martin Ziman, Mário Dreschler, Adrián Sendecký, Štefan Šurín, Janka Balalová, Milan Balážik, Gabriel Iván, Renáta Ivánová, Andrea Mikitová, Martina Leščinská, Tomáš Hanáčik

Pavel Marinič, Anna Cenigová, Monika Orlovská, Katarína Kováčová, Marta Egyudová, Erika Papánová, Juraj Papán, Lucia Hančariková, Jana Fedorová, Zuzana Cech Vasková, Andrej Horský, Peter Rusnák, Michal Berka, Andrea Mikitová, Monika Maščáková, Mgr. Fatalová Diana, Vyaceslav Dnystrian, Pavol Jesenský, Stanislav Klein, MUDr. Richard Raši, Ing.Martin Hrabovský, Oldřich Holiš, Ing.Mikuláš Bajkaj, Rasťo Zátorský, Eugen Wirth, Miroslav Gajko, Ivonka Szabová, Viola Hrnčiariková, Stanka Masaryková, Eva Lacková, Ján Šimko, rodina Drajnova, Darina Kotianová, Oľga Kočibálová, Radoslav Skorka, Jana Skorková, Dubas Peter, Petrľa Miroslav, Ivan Kováč, Zdenko Zán, Rudolf Riecky, Katarína Kureková, Mareková Miroslava, Aniko Kissová, Plančo Peter, Veronika Pitáková, Irena Balážová, Antónia Mehlyová, Ján Kliský, Anton Domši, Mária Bohonyová, Róbert Csuka, Róbert Rybanský, Renáta Šutoová, Rudolf Schuster, M.Weber-Strobl, Vladislava Fabiánová, Júlia Alexíková, Matúš Kováčik, Vladimír Bačalík, Dionýz Doboš, Andrej Ridilla, Ladislav Kubičár, Martin Brilla, Agnesa Brillová, Katarína Boršodiová, Gabriela Hrdličková, Mária Lobbová, Martina Brillová, Ľudmila Tomková, Eva Kanisová, Ing. Anna Bobáková, Richard Hritz, Radoslav Farkaš, Marianna Rocca, Vladimír Turok, Boris Zauska, Ivana Jančulová, Miroslava Dulová, Zita Šutaríková, Ing. Dušan Klimo, Alena Belejová, Ing. Andrea Nemcová, Ján Jurčák, rodina Kicova, Vaľovčík Vladimír, Lutz René, Závecká Žaneta, Kapraľ Radoslav, Sokolíková Kveta, Riňáková Monika, Pavel Kostecký, Miroslav Petrov, Ján Topoli, Eva Virághová, Darina Kováčiková, Lenka Kmeťová, Annamária Mindáková, Katarína Jakubičková, Jana Telepková, Jana Vavreková, Jana Kontrová, Henrich Sivák, Mária Birnsteinová, Helena Čižmárová, Jolana Javorová, Rudolf Dieneš, Lenka Zv, Katka Peniaková, Marián Kikta, Ing. Katarína Stajská, Ing., Ľubomír Žiak, Eva Bujalková, Jozef Lula, Mudr. Igor Kažmer, Ján Jog, p. Klančíková, p.Surový, rodina Varínska, rodina Kicová, Andrej Poruban, Študenti sociálnej práce, Stanka Kozmerová, Jozef Lula, Ján Piatka, rodina Ondočkova, rodina Zubrických, Erika Kozelová, Ján Šafran, Ingrid Čisárová, Ladislav Pivka, Ing. Milan Balážik, Eva Kučerová, Martina Siapetová, Jana Štibraná, Matúš Bošiak, Terézia Piceková, Andrej Kalamár, Anton Hojný, Štefan Turčák, František Laššú, František Čeník, Lenka Slaná, Kristína Horňáková, Jana Mrázová, Pavol Kovaľ, Martina Pachová, Stanislav a Anna Mihokovi, Beáta Barčiaková, Barbora Drblíková, Katarína Krnáčová, Prof. Ing. Oliver Mor, Lucia Miškovičová, Vladimír Sceranka, Tomáš Rehák, Katarína Vrbová, Ján Kapraľ, Gabriel Plavec, Zuzana Lukáčová, Ján Bačo, Denisa Podhradská, Blanka Maixnerová, Mgr. Bartolomej Kova, Urbanová Andrea, Valenčíková Silvia, Sarkocyová Marcela, Čižmárová Miriama, Slejzák Jozef, Molčanová Martina, Vrsková Jana, Koribský Ladislav, Ladislav Wolf, Maciak Ján, Luptáková Eva, Vlastislav Šupina, Gregorová Katarína, Čajkovičová Mária, Strelcová Monika, Marci Maroš, Zuzana Voleková, Csenkey Tomáš, Jandušíková Lenka, Pikla Dávid, Fabiny Jana, Dinisová Veronika, Baculáková Daniela, Kučáková Alexandra, Beňáková Hana, Sidorová Adriana, Szilagyi Marek, Medveď Imrich, Komarová Terézia, Jana Ivčičová, Martin Stopko, Magdaléna Martinove, Ivana Vidová, Mgr. Mária Nováková, Michaela Seligová, Martin Džara, Gabriel Kosmály, Miroslava Antolová, Gabriela Belková, Patrik Polák, Mima Marián, Muslová Jana JUDr., Peter Majírsky, Uhrin Stanislav, Roman Močko, Hason Andrej, Liozin Martin, Koňarčík Ján Ing., Vulganová Zuzana, Petríková Radka, Theimerová Lenka, Chovanová Daniela, Haščáková Monika Mgr., Štefánovie René, Galeštok Martin, Selčan Peter, Baťka Richard, Jana Hudecová, Tóth Dušan, Teťák Andrej, Daniš Martin Ing., Pákozdy Miroslav, Borsíková Lucia, Andrea Ilčík, Kocutová Katarína, Mruz Vladimír Ing., Branko Kocian, Opletalová Martina, Olekšáková Jana, Pribulová Zuzana, Barvirčáková Drotaro, MUDr. Devečková Zuzana, Lešková Danka, Vilmonová Jana,Marek Šromovský, Jozef Blaňár, Andrea Žemlová, Lorant Společník, Ing. Erika Šlachtová, Tomáš Havrilco, Martina Dupanová, Ing. Bencko Ladislav, Michaela Tvrdoňová, Róbert Koci, Ing. Stanislav Kobela, Eva Nemethová, Ing. Anna Vávrová, Jana Melišíková

 ...a množstvu neznámych darcov, ktorí nám prispievajú priamo na náš účet alebo akýmkoľvek iným spôsobom  

Naše poďakovanie patrí obciam a mestám 

Mesto Košice, Odorín, Vtáčkovce, Prakovce (2x), Jamník, Drahňov, Krásnohorské Podhradie, Košice-Staré mesto, Stankovce, Vyšné Nemecké, Malčice, Nižný Žipov, Sp.Tomášovce, Košice-Myslava, Košice-Košická Nová Ves, Nálepkovo, Opiná, Bretka, Záluižice, Kusín, Belža, Sp.Hrušov, Kechnec, Krčava, Brzotín, Skároš, Naciná Ves, Trnava p.L., Kobeliarovo, Kysak, Záhor (2x), Kožuchov, Košice-Džungľa, Senné, Oreské (2x), Kecerovce, Jaklovce, K.Kosihy, Sereď, Veľký Grob, Malzenice, Svederník, Dunajská Streda, Kolárovice, Siladice, Sekule, Korňa, Buková, Letnice, Malinová, Bánovce n.B., Dravce, Šamorín, Šar. Jastrabie (2x), Cerová, Jatov, Hamuliakovo, Latky, Úľany n.Ž., Kleňany, Obdokovce, Haligovce, Žipov, Zemplínska Teplica, Čirč, Kubanovo, Naciná Ves, Bohunice, Gerlachov, Vyšná Olšava, Záhorce, Kurimany, Malý Krtíš, Belá n.C., Nová Ľubovňa, Mníšek n.P., Ľubotín, Plavnica, Lesnica, Košice-Kavečany, Tornaľa-Stražňa
 

ĎAKUJEME všetkým, ktorí nás podporujú a pomáhajú onkologicky chorým deťom prostredníctvom našej organizácie

 

Share

Kontaktujte nás

 • ADRESA: Pražská 8, 040 11 Košice
 • + 421 903 821 676

Podporte nás

O nás

 1. Vznikli sme na základe osobnej skúsenosti s detským onkologickým ochorením
 2. Pomáhame onkologicky chorým deťom z Košického a Prešovského kraja a ich rodinám 
 3. Pomáhame rodinám s deťmi v terminálnom štádiu choroby
 4. Pomáhame rodinám po strate dieťaťa

Dnes 114 | Včera 118 | Tento týždeň 365 | Tento mesiac 2388 | Spolu 307481