Naše poslanie


SVETIELKO POMOCIPísal sa rok 2006...

Som matkou 14-ročnej Gabriely, ktorej lekári na Oddelení detskej onkológie v Košiciach 22.decembra 2004 diagnostikovali akútnu lymfoblastovú leukémiu. Počas dlhej a náročnej liečby som strávila s Gabikou na tomto oddelení nespočetné množstvo dní a nocí, aby som jej aspoň sčasti uľahčila jej utrpenie. Bola som načas nútená prerušiť svoj prácu a preto som bola odkázaná na pomoc svojich blízkych, ale aj cudzích ľudí. Gabika má liečbu takmer za sebou, do ukončenia jej chýba zopár mesiacov a jej stav je v súčasnosti stabilný.                           

Preto som sa rozhodla pomáhať deťom, ktoré sa tam v súčastnosti liečia, pretože z vlastnej skúsenosti viem, aké je to pre rodičov takto chorých detí náročné nielen po psychickej, ale aj materiálnej stránke. Matky týchto detí sú často nútené úplne sa vzdať svojej práce, a rodina chorého dieťaťa je odkázaná len na jeden príjem. Naša pomoc bude spočívať vo financovaní zvýšených výdavkov v súvislosti s ich liečbou a vo finančno-materiálnej pomoci týmto deťom a ich rodinám.

Písal sa rok 2008...

V marci 2008, po 15 -tich mesiacoch od skončenia liečby sa Gabike choroba vrátila. Bojovala s ňou po druhý raz, od marca do septembra roku 2008. Boj s chorobou žiaľ prehrala a odišla do neba... Jej srdiečko dotĺklo 20.septembra o 13,42... Moju prácu v našej organizácii venujem jej pamiatke a je mojim poďakovaním za jej statočnosť...

Mirka Hunčíková, zakladateľka organizácie

 

SÚČASNOSŤ...

SVETIELKO POMOCI poskytuje komplexnú a celoročnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi v liečbe, po liečbe, s deťmi v terminálnom štádiu onkologického cohroenia a rodinám, ktoré stratili dieťa v dôsledku rakoviny. Pomoc je  bezplatná a poskytovaná v rámci Košického a Prešovského kraja. 

Starostlivosť o deti v čase liečby

Novým detským pacientom na Oddelení detskej onkológie a hematológie DFN v Košiciach a ich rodinám ponúkame široké spektrum pomoci: individuálna preprava detských onkologických pacientov 24 hodín denne 7 dní v týždni, ubytovanie v náhradnom domove pre rodičov a deti Ligy proti rakovine SR v Košiciach, pomoc a podpora psychológa, sociálneho pracovníka a pacientského dôverníka, materiálna a morálna pomoc pre rodiny s deťmi v liečbe a iné. Deťom na oddelení pri ich príchode poskytujeme tzv. Balíčky pomoci, kde rodičia nájdu užitočné informácie a kontakty, ktoré by mohli počas náročnej liečby ich dieťaťa potrebovať. Rodičom pomáhame pri vybavovaní ŤZP preukazov na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v celom Košickom a Prešovskom kraji (podľa bydliska detského pacienta).

Starostlivosť o deti po liečbe

Detským pacientom po liečbe a ich rodinám poskytujeme pomoc a podporu psychológa, sociálneho pracovníka a pacientského dôverníka, ktorí sú im k dispozícii podľa ich potreby. Organizujeme víkendové stretnutia rodín s deťmi po liečbe, kde pozývame nielen jedného rodiča s dieťaťom, ale aj celú rodinu, vrátane zdravých súrodencov. Organizujeme tiež kultúrne alebo športové podujatia.

Starostlivosť o deti v terminálnom štádiu ochorenia

Nevyliečiteľne chorým detským pacientom poskytujeme zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí za pomoci detského mobilného hospicu. Multidisciplinárny tím, ktorý sa stará o deti v terminálnom štádiu onkologického ochorenia tvoria v súčasnosti 3 lekári, 5 sestier, psychologička, sociálna pracovníčka, špeciálna pedagogička, pacientská dôverníčka. Neoddeliteľnú súčasť tímu tvoria rodičia chorého dieťaťa.V detskom mobilnom hospici rodinám bezplatne zapožičiavame prístroje, zabezpečujeme kompletné materiálne vybavenie a lieky. Staráme sa o to, aby dieťatko prežilo posledné chvíle svojho života doma s najbližšími čo najlepšie, pretože byť spolu je dôležité.....

  

Share

Kontaktujte nás

  • ADRESA: Pražská 8, 040 11 Košice
  • + 421 903 821 676

Podporte nás

O nás

  1. Vznikli sme na základe osobnej skúsenosti s detským onkologickým ochorením
  2. Pomáhame onkologicky chorým deťom z Košického a Prešovského kraja a ich rodinám 
  3. Pomáhame rodinám s deťmi v terminálnom štádiu choroby
  4. Pomáhame rodinám po strate dieťaťa

Dnes 19 | Včera 28 | Tento týždeň 19 | Tento mesiac 866 | Spolu 346280