Použitie 2% z daní
Banner O NAS

Použitie prostriedkov z asignácie 2% z daní za jednotlivé roky

 

SVETIELKO POMOCI n.o.   IČO: 45736171

Prijaté v roku 2017 (za rok 2016) – 91 302,86 EUR                                        Prijaté v roku 2016 (za rok 2015) – 80 176,33 EUR

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane                                                        Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

Prijaté v roku 2016 (za rok 2015) – 80 176,33 EUR

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

Prijaté v roku 2015 (za rok 2014) – 56 939,70 EUR

 • Poskytovanie celoročnej sociálnej pomoci rodinám s onkologicky chorými deťmi v liečbe, po liečbe, v terminálnom štádiu života a rodinám po strate dieťaťa - detský mobilný hospic, preprava detských onkologických pacientov, ubytovanie v náhradnom domove pre onkologicky choré deti a ich rodičov, priama finančná a materiálna podpora rodín s onkologicky chorými deťmi, pomoc psychológa, sociálneho pracovníka a pacientského dôverníka, stretnutia rodín po strate dieťaťa, zdravotnícke
  pomôcky, zdravotnícky materiál, lieky, vitamíny, mzdové náklady, telekomunikačné náklady, ostatné služby, obstaranie dlhodobého majetku, cestovné,
  podpora projektov pre pacientov na detskej onkológii v Košiciach - 54 092,08 EUR
 • Administratíva - spotreba materiálu, cestovné náklady, telekomunikačné služby, reklamné služby, správa webu, bankové a iné poplatky, daň z príjmu - 2 847,62 EUR

 Prijaté v roku 2014 (za rok 2013) – 40 033,61 EUR

 • Poskytovanie sociálnej pomoci rodinám s onkologicky chorými deťmi v Košickom a Prešovskom kraji - detský mobilný hospic, preprava detských onkologických pacientov, ubytovanie v náhradnom domove pre onkologicky choré deti a ich rodičov, priama finančná a materiálna podpora rodín s onkologicky chorými deťmi, pomoc psychológa, pomoc sociálneho pracovníka, pomoc pacientského dôverníka, zdravotnícke pomôcky, zdravotnícky materiál, lieky, vitamíny, telekomunikačné náklady, ostatné náklady - 35 825,82 EUR
 • Administratíva – bankové poplatky, poštovné poplatky, telekomunikačné poplatky, spotreba materiálu, nájomné, reklamné služby, ostatné služby - 4 207,79EUR 

Prijaté v roku 2013 (za rok 2012) – 44 327,62 EUR

 • Preprava detských onkologických pacientov, Detský mobilný hospic, Ubytovanie v náhradnom domove, Poprora rodín s onkologicky chorými deťmi - 35 851,18 EUR
 • Prevádzkové náklady súvisiace s vyššie uvedenými činnosťami (bankové a poštovné poplatky, kancelárske potreby, spotreba materiálu, ostatné služby) - 8 476,44 EUR 

 

SVETIELKO POMOCI n.f.   IČO: 31256473

 Prijaté v roku 2016 (za rok 2015) – 9 886,94 EUR

 • Podpora iných organizácií - poskytovanie sociálnej pomoci deťom s onkologickými ochoreniami a ich rodinám v Košickom a Prešovskom kraji - 9835,14 EUR
 • Administratíva - bankové poplatky - 51,80 EUR

 Prijaté v roku 2015 (za rok 2014) – 11 112,80 EUR

 • Podpora iných organizácií - poskytovanie sociálnej pomoci rodinám s onkologicky chorými deťmi v Košickom a Prešovskom kraji – 11071,00 EUR
 • Administratíva - bankové poplatky - 41,80 EUR

 Prijaté v roku 2014 (za rok 2013) – 9 314,01 EUR

 • Podpora iných organizácií - poskytovanie sociálnej pomoci rodinám s onkologicky chorými deťmi v Košickom a Prešovskom kraji – 9 282,81 EUR
 • Administratíva - bankové poplatky - 31,20 EUR

 Prijaté v roku 2013 (za rok 2012) – 11 889,63 EUR

 • Priama finančná podpora pre rodiny s onkologicky chorými deťmi – 1 861,98 EUR
 • Podpora iných organizácií (preprava detských onkologických pacientov, detský mobilný hospic, podpora rodín s onkologicky chorými deťmi) - 10 00,00 EUR
 • Prevádzkové náklady súvisiace s vyššie uvedenými činnosťami (bankové poplatky, poistenie) - 27,65 EUR

Prijaté v roku 2012 (za rok 2011) – 60 813,30 EUR

 • Priama finančná podpora pre rodiny s onkologicky chorými deťmi – 29 327,44 EUR
 • Podpora neziskovej organizácie - individuálna preprava detských onkologických pacientov, podpora detského mobilného hospicu, iná podpora rodín s onkologicky chorými deťmi - 30 705,86 EUR
 • Prevádzkové náklady súvisiace s vyššie uvedenými činnosťami (spotreba materiálu,služby) - 780,00 EUR

Prijaté v roku 2011 (za rok 2010) – 64 538,86 EUR

 • Priama finančná podpora pre rodiny s onkologicky chorými deťmi – 22 171,51 EUR
 • Spotrebný materiál pre školu na ODOH DFN Košice, pre ubytovacie zariadenie pre žiadateľov, na spoločných akciách (pobyty pre rodiny) – 2 722,76 EUR
 • Pobytové stretnutia pre rodiny s onkologicky chorými deťmi, Individuálne návštevy rodín, Iné spoločné akcie – 1 307,90 EUR
 • Podpora neziskovej organizácie – Individuálna preprava detských onkologických pacientov, Podpora detského mobilného hospicu – 30 478,25 EUR
 • Prevádzkové náklady súvisiace s vyššie uvedenými činnosťami (spotreba materiálu, služby, mzdy) – 7 858,44 EUR

 Prijaté v roku 2010 (za rok 2009) – 54 057,17 EUR

 • Priama finančná podpora pre rodiny s onkologicky chorými deťmi – 31 184,66 EUR
 • Spotrebný materiál pre školu na ODOH DFN Košice, Spotrebný materiál na spoločných akciách – 1 069,83 EUR
 • Nákup zariadenia do bytu pre rodičov, Opravy, Iné prevádzkové náklady – 2 157,61 EUR
 • Pobytové stretnutia pre rodiny s deťmi, Iné spoločné akcie, Individuálne návštevy rodín – 9 014,88 EUR
 • Podpora neziskovej organizácie (individuálna preprava pre detských onkologických pacientov) – 1 815,89 EUR
 • Prevádzkové náklady súvisiace s vyššie uvedenými činnosťami (spotreba materiálu, služby, mzdy) – 8 814,30 EUR

 Prijaté v roku 2009 (za rok 2008) – 69 517,06 EUR

 • Priama finančná podpora pre rodiny s onkologicky chorými deťmi – 48 268,15 EUR
 • Spotrebný materiál pre detské onkologické centrá KE a BB (školská trieda na oddelení), Spotreba materiálu na spoločných akciách – 4 346,33 EUR
 • Nákup zariadenia do bytu, Platby za upratovanie, prenájom, Opravy, Iné prevádzkové náklady – 3 901,38 EUR
 • Výlety pre deti a rodiny, Iné spoločné akcie, Individuálne návštevy rodín – 6 558,51
 • Prevádzkové náklady súvisiace s vyššie uvedenými činnosťami (spotreba materiálu, služby, mzdy) – 6 442,69 EUR

 Prijaté v roku 2008 (za rok 2007) – 3 153 777 SK ( 104 686,22 EUR)

 • Finančná podpora pre jednotlivé rodiny s onkologicky chorým dieťaťom (zvýšené náklady na liečbu) – 61372,99 EUR
 • Nákup zariadenia na oddelenia v KE a BB (infúzne stojany, počítače, monitory, zariadenie do herne), Podpora výletu detskej onkológie v KE, Podpora kultúrnej akcie detskej onkológie v KE - 24 550,88 EUR
 • Nákup zariadenia do bytu, Platby za prenájom bytu, Platby za upratovanie, Opravy, Iné prevádzkové náklady – 7 138,76 EUR
 • Výlety pre deti a rodiny, Iné akcie – 7 616,83 EUR
 • Prevádzkové náklady súvisiace s vyššie uvedenými činnosťami – 4 006,76 EUR

 

Share

Kontaktujte nás

 • ADRESA: Pražská 8, 040 11 Košice
 • + 421 903 821 676

Podporte nás

O nás

 1. Vznikli sme na základe osobnej skúsenosti s detským onkologickým ochorením
 2. Pomáhame onkologicky chorým deťom z Košického a Prešovského kraja a ich rodinám 
 3. Pomáhame rodinám s deťmi v terminálnom štádiu choroby
 4. Pomáhame rodinám po strate dieťaťa

Dnes 19 | Včera 28 | Tento týždeň 19 | Tento mesiac 866 | Spolu 346280