Komu sa venujeme?

Rodinám s onkologicky chorým dieťaťom, od stanovenia onkologickej diagnózy dieťaťa, počas dlhej a náročnej liečby až po úspešné vyliečenie. Vychádzame s osobnej skúsenosti zakladateľky organizácie s detským onkologickým ochorením a následnou stratou dieťaťa. Poskytujeme intenzívnu podporu aj rodinám, kde liečba dieťaťa nebola úspešná. Zmyslom našej práce je pomôcť rodinám s detským pacientom prekonať náročné obdobie ich života a kráčať spolu s nimi aj naďalej na ich ťažkej životnej ceste, pretože je dobré nebyť na to sám.

Pravidelná celoročná a adresná pomoc

Pre rodiny, kde je dieťa pacient s onkologickou alebo hematologickou diagnózou v liečbe alebo po liečbe                       

Pre rodiny, kde je dieťa pacient s onkologickou alebo hematologickou diagnózou v terminálnom štádiu                         

Pre rodiny, ktoré stratili dieťa v dôsledku onkologického alebo hematologického ochorenia

Formy poskytovanej pomoci

Špecializované sociálne poradenstvo, Základné sociálne poradenstvo

Pomoc a podpora sociálneho pracovníka a psychológa

Prepravná služba pre detských onkologických a hematologických pacientov

Ubytovanie v náhradnom domove LPR pre deti a rodičov

Detský mobilný hospic, Domáca hospicová starostlivosť pre deti

Jednorazová finančná pomoc, Stravné lístky pre rodičov, Materiálna pomoc

Požičovňa zdravotníckych a rehabilitačných pomôcok

Sprevádzanie rodín, Canisterapia, Arteterapia

Dlhodobá podpora rodín po strate dieťaťa, Terapeutické stretnutia smútiacich rodín 

Športové a charitatívne podujatia pre odliečených detských pacientov


Čo robíme

Pomáhame deťom s onkologickými a hematologickými chorobami v regióne východného Slovenska

Staráme sa v domácom prostredí o deti                         v terminálnom štádiu choroby

Venujeme sa smútiacim rodinám po strate dieťaťa

Vznikli sme na základe osobnej skúsenosti                      s onkologickým ochorením dieťaťa

Podporte nás

 

Kontakt

  • Pražská 541/8, 040 11 Košice - Západ

  • + 421 903 821 676

Dnes 23 | Včera 82 | Tento týždeň 411 | Tento mesiac 1606 | Spolu 426125