Dotácie a granty

ROK 2020

Dotácia Košický samosprávny kraj - projekt Špecializované sociálne poradenstvo - 18975,60 EUR

Dotácia Mesto Košice - projekt Preprava detských onkologických pacientov - 3757,60 EUR

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 748,50 EUR

Dotácia Národný projekt prvá pomoc - 1306,83 EUR

Nadácia Pontis - Naše mesto 2020 - 40EUR

Nadačný fond Slovanet pri nadácii Centra pre filantropiu - Projekt Pomoci rodinám s detským onkologickým pacientom počas koronakrízy - 1 200 EUR

Nadácia Orange - Pomoc deťom z onkológie v Košiciach počas koronakrízy - 560 EUR

Nadácia Tatrabanka - Aktivity v teréne počas koronakrízy - 2500 EUR

ROK 2019

Dotácia Košický samosprávny kraj - projekt Špecializované sociálne poradenstvo - 16 792,56 EUR

Dotácia Mesto Košice - projekt Preprava detských onkologických pacientov - 3 040,38 EUR

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 2671,61 EUR

Nadácia televízie Markíza - Centrum sprevádzania rodín Košice a aktivity pomoci pre deti s onkologickými chorobami - 30 000 EUR

Centrum pre filantropiu pre Nadáciu Markíza a UniCredit Bank - Zlepšenie materiálneho vybavenia pre Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN Košice s účelom ochrany a podpory zdravia - 25 000 EUR

Nadácia EPH – projekt Zlepšenie prístrojového vybavenia detského hospicu - 6 000 EUR

Liga proti rakovine SR  - projekt Zlepšenie poskytovania praktickej pomoci pre detského onkologického pacienta a jeho rodinu v regióne Košického a Prešovského kraja - 5 000 EUR

Karpatská Nadácia – projekt Bež so srdcom na pomoc deťom s onkologickým ochorením - 3 321 EUR

Tesco nadácia - program Vy rozhodujete, my pomáhame, projekt Skvalitnenie prístrojového vybavenia KPAIM DFN Košice - 1 300 EUR

Nadačný fond Slovanet pri nadácii Centra pre filantropiu - Projekt Terapeutické stretnutia rodín po strate dieťaťa - 1 200 EUR

Nadačný fond Slovanet pri Nadácii Markíza -1 000 EUR

dm Drogéria - projekt DM spoločne - 1 000 EUR

Nadácia Tatra banky - zamestnanecký program Dobré srdce, projekt Skvalitnenie prístrojového vybavenia KPAIM DFN Košice - 1 000 EUR

Nadácia Pontis - Naše mesto 2019 - 60 EUR

ROK 2018

Dotácia Košický samosprávny kraj - projekt Špecializované sociálne poradenstvo - 12 431,25 EUR

Dotácia Mesto Košice - projekt Preprava detských onkologických pacientov - 1 980 EUR

Dotácia ÚPSVaR - projekt Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na  trhu práce - 1 178,90

Liga proti rakovine SR -  projekty Revitalizácia a humanizácia priestorov pre poskytovanie psychologického poradenstva a Podpory rodín po strate dieťaťa - 5 000 EUR

Nadácia Orange - projekty Prepravná služba, Detský mobilný hospic, Starostlivosť o rodiny po strate dieťaťa, Materiálna pomoc pre rodiny - 5 000 EUR

Nadačný fond Slovanet pri nadácii Centra pre filantropiu - Projekt Terapeutické stretnutia rodín po strate dieťaťa - 1 200 EUR

Nadácia televízie Markíza - projekt sociálnej pomoci deťom s onkologickými chorobami - 1 000 EUR

Nadácia Centra pre filantropiu - projekt Zmiernenie sociálnej nestability rodín - 1 000 EUR 

Nadácia Tatra banky - zamestnanecký program Dobré srdce - projekt Revitalizácia náhradného domova pre rodičov a deti - 825 EUR 

ROK 2017

Nadácia EPH - Finančná podpora na Zlepšenie vybavenia detského mobilného hospicu vo výške 7 000 EUR

Liga proti rakovine SR - Finančná podpora projektu Detský mobilný hospic vo výške 5 000 EUR

Nadácia Kvapka nádeje - Finančná podpora účastí detí na detských onkologických hrách Wroclaw, vo výške 1 647 EUR

Nadačný fond Slovanet pri nadácii Centra pre filantropiu - Projekt Odborná sociálna pomoc onkologicky chorým deťom a ich rodinám vo výške 1 200 EUR

Nadácia Tatra banky - zamestnanecký program Dobré srdce - Finančná podpora projektu Psychosociálna pomoc pre onkologicky choré deti vo výške 1 000 EUR

Nadácia Pontis - Naše mesto 2017 - 50 EUR

ROK 2016

Liga proti rakovine SR - Finančná podpora na zakúpenie automobilu na prepravu detských onkologických pacientov vo výške 5 000 EUR

Nadácia ESET - Finančná podpora na zakúpenie automobilu prepravy detských onkologických pacientov vo výške 5 000 EUR

GETRAG FORD Transmission - Grantový program Getrag pre región spravovaný Karpatskou nadáciou, finančná podpora 4 000 EUR. Zlepšenie psychickej a fyzickej pohody rodín po strate dieťaťa v dôsledku onkologického ochorenia.

T-Systems Slovakia s.r.o. - Grantový program spravovaný Karpatskou nadáciou, finančná podpora 2 064,35 EUR. Finančná podpora prepravy detských onkologických pacientov.

Teva Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o. - Finančná podpora na prevádzkové náklady detského mobilného hospicu v výške 1 514,70 EUR 

Nadácia Kvapka nádeje - Finančná podpora účastí detí na detských onkologických hrách Wroclaw, vo výške 1 464 EUR

Nadačný fond Slovanet pri nadácii Centra pre filantropiu - Projekt Podpora detského mobilného hospicu vo výške 1 200 EUR

Nadácia televízie Markíza - projekt sociálnej pomoci deťom s onkologickými chorobami - 1 000 EUR

Nadácia Pontis - Naše mesto 2016 - 25 EUR

 

Čítať viac

Kontakt

  • ADRESA: Pražská 541/8, 040 11 Košice - Západ
  • + 421 903 821 676

Čo robíme

Podporujeme deti s onkologickými a hematologickými chorobami | Staráme sa o deti v terminálnom štádiu života | Venujeme sa rodinám po strate dieťaťa   Pôsobíme v Košickom a Prešovskom kraji | Vznikli sme na základe osobnej skúsenosti s onkologickým ochorením dieťaťa

Podporte nás

Dnes 21 | Včera 60 | Tento týždeň 130 | Tento mesiac 1010 | Spolu 381527