Špecializované sociálne poradenstvo

 

SVETIELKO POMOCI n.o. poskytuje špecializované sociálne poradenstvo v súlade s rozhodnutím č. 12539/2017-M_OSS zo dňa 25.08.2017, ktoré bolo vydané Ministerstvom práce, sociálnych vecí rodiny Slovenskej republiky. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.09.2017. Predĺženie akreditácie na 5 rokov zo dňa 22.8.2019 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 10.9.2019. V zmysle akreditačného rozhodnutia pracujeme s cieľovými skupinami:

rodiny s detským onkologickým pacientom v liečbe

rodiny s detským onkologickým pacientom v terminálnom štádiu liečby

Máme k dispozícii dve špecializované poradkyne - sociálnu pracovníčku a psychologičku. Psychosociálna podpora a sprevádzanie rodín je neoddeliteľnou súčasťou našej práce s rodinami, kde je dieťa onkologický pacient. Začína sa dňom, kedy je dieťaťu stanovená onkologická diagnóza a pokračuje počas celej liečby. Špecializovaní sociálni poradcovia sa stretávajú s rôznorodými problémami, niektoré z nich vznikli v rodine pred diagnostikovaním onkologického ochorenia u dieťaťa a liečbou sa prehlbujú a iné vznikli po diagnostikovaní ochorenia a rodina sa musí naučiť ich riešiť a vysporiadať sa s nimi. 

Ako jediní na Slovensku máme akreditáciu na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva pre rodiny s detským onkologickým pacientom v liečbe. Financovanie tejto služby prebieha z dotácie Košického samosprávneho kraja, poukázania 2% z daní a darov od právnických osôb.

 

Poskytovateľ:                           SVETIELKO POMOCI n.o. 

Druh sociálnej služby:               Špecializované sociálne poradenstvo

Forma sociálnej služby:             Ambulantná a terénna

Odborný zástupca:                   Mgr. Zdenka Behunová

Kontakt soc. pracovníčka:         +421 948 288 315

Kontakt psychologička:             +421 948 287 496

 

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení za jednotlivé roky:

EON 2021               EON 2020               EON 2019              EON 2018

 

Kontakt

  • Pražská 541/8, 040 11 Košice - Západ
  • + 421 903 821 676

Čo robíme

Pomáhame deťom s onkologickými a hematologickými chorobami na východnom Slovensku - Staráme sa o deti v terminálnom štádiu života - Venujeme sa rodinám po strate dieťaťa - Vznikli sme na základe osobnej skúsenosti s onkologickým ochorením dieťaťa

Podporte nás

Dnes 5 | Včera 25 | Tento týždeň 114 | Tento mesiac 767 | Spolu 389917